Actueel Docenten ISK winnen Hermen J. Jacobsprijs

Docenten ISK winnen Hermen J. Jacobsprijs

Op 13 maart jl. werd in het Onderwijsmuseum in Dordrecht de prestigieuze Hermen J. Jacobsprijs uitgereikt aan Renate Buls en Johan Wibbens, docenten van de internationale schakelklas van het Dr. Nassau College in Assen. De prijs bestaat uit een bedrag van € 20.000 dat de docenten kunnen inzetten om het door hen ingediende voorstel om een laagdrempelig platform voor ontmoeting en
leren tussen nieuwkomers en Nederlanders te realiseren.

Het Hermen J. Jacobsfonds stimuleert de kwaliteitsontwikkeling van het (speciaal) onderwijs in Nederland in navolging van zijn naamgever, onderwijzer en pedagoog Hermen J. Jacobs. Daartoe heeft het fonds een vierjaarlijkse prijs ingesteld van € 20.000. Het thema was dit keer 'Nieuwkomers in het onderwijs'.
Renate Buls en Johan Wibbens staan dagelijks voor een klas met nieuwkomers op de ISK van het Dr. Nassau College en zien zowel bij de leerlingen als hun ouders, waarvan velen nog in het azc in Assen wonen, de behoefte aan lesmateriaal en hulp bij het leren van het Nederlands en bij het integreren in onze samenleving. Renate en Johan willen een laagdrempelige app of website ontwikkelen om het voor vrijwilligers en nieuwkomers gemakkelijker te maken om elkaar te ontmoeten. Door gebruik te maken van het netwerk van ISK's en andere scholen, kan dit project  landelijk opgezet worden om Nederlandse jongeren en jongeren die nieuw in Nederland zijn samen te brengen. Naast hulp met de Nederlandse taal zijn sociale contacten erg belangrijk voor jonge nieuwkomers. In de praktijk hebben ze weinig Nederlandse contacten, terwijl ze dit wel graag willen. Op de ISK zitten ze met andere nieuwkomers in de klas. Als er projecten georganiseerd worden met de andere scholen voor voortgezet onderwijs in Assen is het enthousiasme ook van beide kanten.  De ISK-docenten willen de jongeren graag op een structurele manier met elkaar in contact laten komen en hopen dit in de loop van de uitvoering van hun plannen ook uit te breiden naar de volwassen nieuwkomers.
Het bestuur van de Hermen J. Jacobsprijs deelt het enthousiasme voor dit project en heeft de prijs en het bedrag van € 20.000 toegekend aan het plan van de ISK-docenten. De jury noemde bij de uitreiking in het Onderwijsmuseum in Dordrecht naast de mogelijkheid om in korte tijd veel nieuwkomers te kunnen helpen, ook de serieuze aanpak en zorgvuldige monitoring van de uitvoering als kwaliteiten van de inzending. Uit het juryrapport: "Het enthousiasme, het plezier en de ambitie straalt ervan af!"