Actueel Informatie m.b.t. Corona-virus

Informatie m.b.t. Corona-virus

Wij volgen de berichtgeving vanuit de rijksoverheid en het RIVM met betrekking tot de besmetting door het corona-virus op de voet. Op dit moment is er geen aanleiding voor specifieke maatregelen, anders dan het volgen van de richtlijnen van het RIVM: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden. Via de VO-Raad en het Ministerie van Onderwijs worden wij geïnformeerd indien aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. Indien daar aanleiding toe is, zullen wij nadere informatie verspreiden.

De komende weken staat een aantal excursies gepland. Op dit moment gaan deze excursies binnen Nederland gewoon door. Uiteindelijk is het wel of niet deelnemen aan excursies een keuze die door ouders wordt gemaakt, wij respecteren de keuze die zij maken.

We besteden bovendien op onze locaties extra aandacht aan persoonlijke hygiëne en de schoonmaak. Zo wordt gezorgd voor een ruime voorraad papieren handdoekjes en handzeep.