Actueel Informatie over ventilatie op de ISK

Informatie over ventilatie op de ISK

Via dit bericht willen we ouders en verzorgers informeren over de ventilatie op Dr. Nassau College, locaties Quintus, Penta, Aa en Hunze, Beilen, Norg en ISK. Recente berichtgeving over ventilatie en het coronavirus hebben ertoe geleid dat er veel discussie is ontstaan. Dit begrijpen we. Door u van actuele informatie te voorzien willen we u op de hoogte houden van de stand van zaken.

Overdracht van het virus vindt vooral plaats via bijvoorbeeld hoesten en niezen, waarbij grote druppels worden verspreid, aldus het RIVM. Het is op dit moment onduidelijk of kleine druppels, de zogenaamde aerosolen, een relevante rol spelen bij de overdracht van het virus. In algemene zin kan ventileren en luchten helpen om luchtweginfecties te beperken. Het is echter onbekend in welke mate ventilatie helpt om de verspreiding van COVID-19 daadwerkelijk tegen te gaan. Het RIVM adviseert in ieder geval de bestaande regelgeving en richtlijnen op het gebied van ventilatie en luchten te volgen. Dat geldt ook voor scholen. Bovendien leren leerlingen het beste in een prettige omgeving met gezonde lucht.

Los van COVID-19, blijft het dus belangrijk dat de ventilatie in schoolgebouwen aan reguliere gezondheidseisen voldoet, om er goed  in te kunnen leren en werken.  Minister Slob (Onderwijs) heeft daarom de opdracht gegeven om te onderzoeken of de (voorzieningen voor) luchtverversing in scholen voldoen aan de reguliere geldende gezondheidsrichtlijnen. Hij heeft hiertoe het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen (LCVS) opgericht. Indien scholen niet aan deze eisen voldoen is het belangrijk dat scholen een plan van aanpak opstellen.

Het bestuur van het Dr. Nassau College heeft onderzocht hoe het staat met de ventilatie en luchtkwaliteit van de gebouwen van locatie ISK.

De ventilatie op locatie ISK voldoet aan de geldende richtlijnen in het hoofdgebouw. We houden wel rekening met de extra richtlijnen voor het coronavirus van het RIVM. Dat betekent dat we lokalen in de school regelmatig luchten als er geen leerlingen in de ruimte zijn en sterke luchtstromen van persoon naar persoon vermijden. In de overige gebouwen is geen mechanische ventilatie geïnstalleerd. Dat betekent dat wij de maatregelen uit de Handreiking Coronavirus en het gebruik van ventilatie en verwarming en koeling op scholen (zie weeropschool.nl/ventilatie) zoveel mogelijk handmatig uitvoeren (ramen en deuren openen zodra mogelijk) en tegelijk de CO2 waardes actief monitoren om voor voldoende verversing van de lucht te kunnen zorgen. Daarnaast houden we rekening met de extra richtlijnen voor het coronavirus van het RIVM. Dat betekent dat we lokalen in de school regelmatig luchten als er geen leerlingen in de ruimte zijn en sterke luchtstromen van persoon naar persoon vermijden. Samen met de gemeente kijken we naar de aanpassingen die in het schoolgebouw gedaan moeten worden om de ventilatie te verbeteren.

Heeft u nog vragen over ventilatie en frisse lucht binnen onze school? Neem dan contact met ons op via 0592-333176 of isk-assen@dr.nassaucollege.nl.

Heeft u nog algemene vragen over dit onderwerp? Een lijst met veel gestelde vragen over ventilatie op scholen, specifiek voor ouders van schoolgaande kinderen, die u kunt vinden op weeropschool.nl/ventilatie.