ContactLeerlingen aanmelden

Voor het aanmelden van één of meerdere leerlingen kan er contact opgenomen worden met de coördinator leerlingzaken (isk-assen@dr.nassaucollege.nl/ (0592) 333 176). U ontvangt dan een (digitaal) aanmeldingsformulier en een uitnodiging voor een intakegesprek.