Downloads ISK downloads

Schoolplan ISK

PDF-pictogram (773.96 KB)

Schoolgids ISK

PDF-pictogram (380.13 KB)

Protocol Buspas

PDF-pictogram (36.15 KB)

Informatieboekje voor leerlingen Nederlands - Arabisch

PDF-pictogram (502.29 KB)

Informatieboekje voor leerlingen Nederlands - Tigrinya

PDF-pictogram (387.42 KB)

Informatieboekje voor leerlingen Nederlands - Engels

PDF-pictogram (334.87 KB)

Informatie schoolverzekeringen

PDF-pictogram (65.6 KB)

Protocol sociale media

PDF-pictogram (330.97 KB)

Protocol Dyscalculie

PDF-pictogram (714.63 KB)

Klachtenregeling

PDF-pictogram (11.16 MB)

Leerlingenstatuut

PDF-pictogram (776.34 KB)

Privacyregeling lln gegevens

PDF-pictogram (433.8 KB)

Protocol dyslexie

PDF-pictogram (279.86 KB)

Ordereglement ISK

PDF-pictogram (419.97 KB)

Protocol schorsen en verwijderen

PDF-pictogram (756.05 KB)

Strategisch beleidsplan

PDF-pictogram (298.16 KB)

Schoolondersteuningsprofiel ISK

PDF-pictogram (640.33 KB)

Reglement alcohol, roken en drugs - leerlingen

PDF-pictogram (416.38 KB)

Reglement alcohol, roken en drugs - personeel

PDF-pictogram (163.41 KB)

Anti pest protocol

PDF-pictogram (290.29 KB)

Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling

PDF-pictogram (180.2 KB)

Klachtenfolder 2019-2020

PDF-pictogram (266.25 KB)

Aanvulling toetsbeleid - digitaal toetsen

PDF-pictogram (79.26 KB)

Brief opstarten onderwijs juni 2020 - NL

PDF-pictogram (97.54 KB)

Addendum Leerlingenstatuut - Mondkapjesplicht

PDF-pictogram (51.02 KB)

Bevorderingsreglement

PDF-pictogram (552.21 KB)

ICT Reglement Leerlingen

PDF-pictogram (255.51 KB)

Protocol Tempoverklaring

PDF-pictogram (240.04 KB)

Stappenplan Tempoverklaring

PDF-pictogram (186.01 KB)