Downloads ISK downloads

Schoolplan ISK

PDF-pictogram (2.82 MB)

Schoolgids ISK

PDF-pictogram (353.57 KB)

Protocol Buspas

PDF-pictogram (36.15 KB)

Informatieboekje voor leerlingen Nederlands - Arabisch

PDF-pictogram (380.45 KB)

Informatieboekje voor leerlingen Nederlands - Tigrinya

PDF-pictogram (322.74 KB)

Informatieboekje voor leerlingen Nederlands - Engels

PDF-pictogram (267.04 KB)

Informatie schoolverzekeringen

PDF-pictogram (65.6 KB)

Protocol sociale media

PDF-pictogram (330.97 KB)

Protocol Dyscalculie

PDF-pictogram (879.92 KB)

Klachtenregeling

PDF-pictogram (11.16 MB)

LL statuut

PDF-pictogram (523.05 KB)

Privacyregeling lln gegevens

PDF-pictogram (433.8 KB)

Protocol dyslexie

PDF-pictogram (3.27 MB)

Ordereglement ISK

PDF-pictogram (419.97 KB)

Protocol schorsen en verwijderen

PDF-pictogram (602.32 KB)

Strategisch beleidsplan

PDF-pictogram (365.56 KB)

Schoolondersteuningsprofiel ISK

PDF-pictogram (640.33 KB)

Regelement_Alcohol en Drugs_lln

PDF-pictogram (222.71 KB)

Regelement_alcohol_drugs_personeel

PDF-pictogram (163.41 KB)

Anti pest protocol

PDF-pictogram (290.29 KB)