OnderwijsLeerlingen aanmelden

Voor het aanmelden van één of meerdere leerlingen kan er contact opgenomen worden met de coördinator leerlingzaken (isk-assen@dr.nassaucollege.nl/ (0592) 333 176). U ontvangt dan een (digitaal) aanmeldingsformulier. 

We vragen u het volgende mee te nemen naar het intakegesprek:

 

  • Kopie van een identiteitsbewijs (voor -en achterkant) of paspoort of uittreksel bevolkingsregister
  • Indien van toepassing, kopie rapport Eerste Gehoor van de IND (bewijs datum binnenkomst Nederland)
  • Recente pasfoto (mag ook digitaal)
  • Indien mogelijk, onderwijskundig rapport school van herkomst in Nederland
  • Indien aanwezig, dipoma('s) of onderwijskundig rapport school land van herkomst